ANA SAYFA   KURUMSAL   POLİÇELER   BİLGİ BANKASI   İLETİŞİM  
    Dizin :: POLİÇELER \ EĞİTİM
Bizimle çalışmak ister misiniz?
İnternet üzerinden iş başvurusu için insan kaynakları formunu doldurabilirsiniz...

Form için burayı tıklayın »

İletişim kısayolları
+90 (258) 263 02 52
+90 (258) 264 30 99
İnsan kaynakları »
  Daha fazla bilgi »
Aracım
OTO DIŞI KAZA
KAZA
YANGIN
MÜHENDİSLİK
NAKLİYAT
SAĞLIK
SEYAHAT
ZORUNLU DEPREM
EĞİTİM
  Eğitim Güvence Sigortası
Birinci bölüm
  Sigorta Kapsamı
  Ferdi Kaza Sigortası
 
Eğitim çağındaki çocuklara yönelik bu sigorta ile, Sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda vefatı veya daimi sakat kalması halinde, çocuğun eğitim masraflarını, poliçede belirlenmiş limitler ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları dahilinde güvence altına alır.

  Seçilen teminat limitlerine göre çocuğun eğitim süresi kadar (en fazla 8 yıl olmak üzere) güvence altına alınan sene sayısı kadar çocuğun eğitim giderleri senelik olarak karşılanacaktır.

  Örnek ile açıklayacak olursak ; çocuğunuz ilköğretime yeni başlayacak ise, önündeki 8 yıllık eğitim süresince, Sigortalının başına gelecek kaza ile yaşamını yitirmesi veya daimi olarak çalışamayacak hale gelmesi sonucu, rizikonun gerçekleştiği ve içinde bulunulan eğitim yılı da dahil olmak üzere müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına , ilave olarak her yıl TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenir.

  Sigortalının kazaen vefatı halinde, vefat teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 8-A bendi gereğince poliçede menfaattar olarak gösterilen Lehdar öğrencinin kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenecektir.

  Sigortalının kazaen daimi maluliyeti halinde; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 8-B bendinde dercedilen maluliyetlerden herhangi birine duçar olması halinde sözkonusu genel şartta ilgili maluliyet için belirlenen oranlar dikkate alınarak, yine ilgili genel şartın 8-B bendinde yer alan, tazminatın bizzat sigortalının kendisine ödeneceği hükmü dikkate alınmaksızın, tazminatın tamamı Lehdar Öğrencinin kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenecektir.

  Sigortalı ilgili maluliyet tazminatının lehdara ödenmesi hususunu ve bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  Police Başlangıç ve Bitişi
 
Poliçenin başlangıç tarihi, seçilen plana ait primin peşin belirlenmiş ise tamamının, % 25 peşin
bakiye 5 eşit taksit olarak belirlenmış ise kararlaştırılan peşinatın ödendiği tarihtir. Poliçenin bitiş tarihi ise, son eğitim yılının 31 Ağustos saat 24.00�dır.

  Tazminatın Ödenmesi
 
Kazanın olduğu yılın (cari yıl) ödemesi, tazminat ödemesi için gerekli olan evrakların
tamamlanmasını müteakip 30 günün sonunda muaccel olur.

  Müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına , ilave olarak her yıl TÜFE
oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenir.

  İkinci Bölüm
  Tarife
 
Yıllık teminat limitleri ile sigorta ücreti öğrencinin eğitim süresine bağlı olarak tablo'daki gibi olacaktır.

  Koyu alanlardaki planın seçilmesi halinde, söz konusu primler taksitle (%25�i peşin, bakiye 5 eşit taksit şeklinde) ödenebilecektir.

  Sigorta primine % 5 Gider Vergisi dahil edilmiştir.

  Üçüncü Bölüm
  Özel Şartlar
  Tüm primler ve teminatlar YTL bazında olup,yıllık teminat limiti kalan her yıl için DİE (TÜFE ) oranında arttırılacaktır.
  Aynı aileden 2. kardeş ve diğerleri için % 10 oranında indirim yapılacaktır.
  Eğitim süresinin uzaması halinde poliçe teminatı dışındadır.
  Kalan yılların sayısı ile Sigortalının yaşı toplamı 73�ü geçemez.

BU EĞİTİM GÜVENCE SİGORTASI AİLE REİSİ VE AİLE BİREYLERİNDEN MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ OLAN HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN YAPTIRILABİLİR.

  Dördüncü Bölüm
  Hasar Halinde İstenen Belgeler

  1.) Kaza Sonucu Vefat halinde ;
- Kaza zaptı
- Ölüm raporu
- Defin ruhsatı
- Lehtar öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt örneği

2.) Daimi maluliyet halinde
- Kaza zaptı
- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak kat�i sakatlık raporu


  Fiyat Listesi

  Hayat her an kötü bir sürprizle karşımıza çıkabilir. Bir kaza sonucu vefat ve kalıcı sakatlık gibi hallerde çocuğunuzun eğitim hayatı olumsuz etkilenebilir, hatta yarıda kalabilir.
  Işık Sigorta, bu açık risklere karşı duyarlı ebeveynleri Eğitim Güvence Sigortası’na çağırıyor.
  Eğitim güvence sigortası, Işık Sigorta tarafından sunulan, çocuklarınızın eğitimini devam ettiremeyeceğiniz bir kaza sonucu vefat, sakatlanma, çalışamama gibi durumlarda tek primle 8 yıla kadar eğitim güvencesi sağlayan bir hizmettir.


 
enginmutlu.com |