ANA SAYFA   KURUMSAL   POLİÇELER   BİLGİ BANKASI   İLETİŞİM  
    Dizin :: POLİÇELER \ YANGIN
Bizimle çalışmak ister misiniz?
İnternet üzerinden iş başvurusu için insan kaynakları formunu doldurabilirsiniz...

Form için burayı tıklayın »

İletişim kısayolları
+90 (258) 263 02 52
+90 (258) 264 30 99
İnsan kaynakları »
  Daha fazla bilgi »
Aracım
OTO DIŞI KAZA
KAZA
YANGIN
MÜHENDİSLİK
NAKLİYAT
SAĞLIK
SEYAHAT
ZORUNLU DEPREM
EĞİTİM
  Yangın Sigortası
Yangın sigorta policesi;angın, yıldırım, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve harareanket.aspn sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı vereceği maddi zararlara karşı evinizi, işyerinizi güvence altına alır.

Ayrıca, yangın sigorta sözleşmesi ile kusurunuz veya ihmaliniz sonucu oluşan zararlardan dolayı komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibinize karşı sorumluluğunuz Yangın Mali Mesuliyet Klozu ile teminat altına alınmaktadır.

Bu sigorta branşında yangın, yıldırım, infilak teminatı ile birlikte aşağıdaki riskler ek teminat olarak verilmektedir.


  Dahili Su
Bu ek teminat ile aşağıdaki durumlar teminat altına alınmaktadır ;
Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar,
Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar,
Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar,
Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar,
Kanalizasyon ve fossepanket.aspk çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar,
Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan veya sızan suların sebep olacağı zararlar.


  Su - Sel Baskını Sigortası
Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Duman Sigortası
Binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Fırtına Sigortası
Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre "7 bofor"dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Yangın Mâli Mesuliyet Sigortası
Kusurunuz veya ihmaliniz sonucu oluşan zararlardan dolayı komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluğunuzu karşılar. Kusurunuz veya ihmaliniz sonucu oluşan zararlardan dolayı komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluğunuzu karşılar.


  Kara Taşıtları Çarpması Sigortası
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Deniz Taşıtları Çarpması
Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Hava Taşıtları Çarpması
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Kar Ağırlığı Sigortası
Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar,
Teminat altına alınmaktadır.


  Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası
Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve isanket.aspnat duvarları teminat altına alınmaktadır.


  Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri Sigortası
Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminat altına alınmaktadır.


  Terör Sigortası
Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerekanket.asprdiği askeri ve inzibaanket.asp tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlar, teminat altına alınmaktadır.


  Yangın İşyeri Paket Sigortası
Yangın ve diğer risklere karşı işyerinizde meydana gelebilecek zararları karşılayan paket poliçesidir. Yangın, yıldırım, infilak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, kara taşıtları, hava taşıtları ve deniz taşıtları çarpması, yangın mali mesuliyet (malike, kiracıya, komşuya), iş durması ve işyeri değişikliği masrafları teminatları verilmektedir.
Ayrıca deprem, yanardağ püskürmesi, hırsızlık, sel, su baskını, cam kırılması, kar ağırlığı klozları da sigortalının isteğine bağlı olarak teminat kapsamına alınabilir.


  Yangın Konut Paket Sigortası
Yangın ve diğer risklere karşı evinize ve eşyalarınıza gelebilecek zararları karşılayan bir paket poliçedir. Yangın, Yıldırım, İnfilak Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Yer Kayması Fırtına Dahili Su Duman Kira Kaybı İkametgah Değişikliği Kar Ağırlığı Sel,su baskını Hırsızlık Yangın, mali mesuliyet (malike, kiracıya, komşuya) Enkaz kaldırma masrafları (toplam sigorta bedelinin %5’ine kadar) teminatları verilmektedir.
Ayrıca Deprem ve yanardağ püskürtmesi Kara Taşıtları çarpması Hava taşıtları çarpması Cam Kırılması klozları da sigortalının isteğine bağlı olarak teminat kapsamına alınabilir.


 
enginmutlu.com |